Algemene Voorwaarden Donaties

Door het donatieformulier te versturen, geef je toestemming aan de Dopper Foundation voor het sturen van een eenmalige incasso-opdracht naar jouw bank om je bijdrage van je rekening af te schrijven. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank (vraag je bank naar de voorwaarden).

Bij je aanmelding legt Stichting Dopper Foundation persoonlijke gegevens vast. We zullen deze uitsluitend gebruiken om je te informeren over jouw donateurschap en activiteiten en projecten van de Dopper Foundation.

Heb je vragen? Mails ons dan op finance@dopper.org.