Blue Blur Color 932638 40Percent

Privacybeleid

Privacybeleid

Dopper B.V. streeft ernaar de privacy van gebruikers van haar website te beschermen. Lees dit Privacybeleid zorgvuldig en volledig door voordat u zich registreert, een bestelling plaatst of de website www.dopper.com op een andere manier gebruikt.

Artikel 1. DEFINITIES

In dit Privacybeleid zijn de volgende definities van toepassing:

Dopper:

Dopper B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA, Haarlem
Nederland

Kamer Van Koophandel-nummer: 57084556

Toepasselijke privacywetgeving:Toepasselijke privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en andere toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Klant:Een websitebezoeker die een aankoop doet via de website.
Contract:Het Contract tussen een Klant en Dopper met betrekking tot de aankoop en levering van producten.
Persoonsgegevens:Persoonsgegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die door Dopper wordt verwerkt zoals beschreven in artikel 3 van dit Privacybeleid.
Privacybeleid:Het huidige Privacybeleid.
Verwerking:Een handeling of reeks handelingen die wordt/worden uitgevoerd op Persoonsgegevens of op reeksen Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen;
Verwerkingsverantwoordelijke:De natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of andere instantie die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen van de verwerking van Persoonsgegevens bepaalt;
Verwerker:De persoon die Persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke, zonder onderworpen te zijn aan diens directe bevoegdheid.
Website:Met ‘Website’ wordt bedoeld de website: www.dopper.com.
Websitebezoeker:Websitebezoeker verwijst naar de persoon die de website van Dopper gebruikt

Artikel 2. TOEPASSINGSGEBIED PRIVACYBELEID

2.1 Dit Privacybeleid is van toepassing op elk gebruik van de Website en regelt de verwerking van Persoonsgegevens via de Website. Dopper is de Verwerkingsverantwoordelijke voor deze verwerking.

2.2 De website van Dopper bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks, banners of knoppen). Dopper is niet verantwoordelijk voor de naleving van de Toepasselijke Privacywetgeving door deze derden.

Artikel 3. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

3.1 Dopper verwerkt de volgende persoonsgegevens van Websitebezoekers en Klanten

1.a. naam en adresgegevens*

1.b. informatie over de bestelling/donatie*

1.c. e-mailadres*

1.d. gebruikersnaam en wachtwoord*

1.e. IP-adres*

1.f. betalingsgegevens*.

3.2 Deze Persoonsgegevens worden verzameld door een Dopper-nieuwsbrief aan te vragen, zich te registreren op de Website, een bestelling te plaatsen of anderszins de Website te gebruiken.

3.3 Dopper zal de Persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Toepasselijke Privacywetgeving.

3.4 Dopper zal uw Persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in dit Privacybeleid.

Artikel 4. DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR VERWERKING

Dopper verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder gespecificeerde doeleinden:

1.a. Uitvoering van een Contract: Als u besluit om een bestelling te plaatsen, worden uw Persoonsgegevens door Dopper verwerkt voor de uitvoering van de Overeenkomst. Dit omvat de afhandeling van de betaling en de levering van de producten en de verwerking van donaties. Er worden niet meer Persoonsgegevens verwerkt dan strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een Contract (artikel 6 lid 1 sub b AVG).

1.b. Communicatie: Uw Persoonsgegevens worden gebruikt om met u te communiceren over uw bestelling/donatie en om u te informeren over zaken die belangrijk zijn voor uw account en/of gebruik van de Website en de behandeling van klachten. Als u een account aanmaakt op de Website, bewaren we de Persoonsgegevens zodat u deze niet elke keer hoeft in te voeren. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een Contract (artikel 6 lid 1 sub b AVG) en/of voor doeleinden van een legitiem belang nagestreefd door Dopper, namelijk om haar normale bedrijfsvoering uit te voeren (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.c. Marketingdoeleinden: Uw Persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om contact met u op te nemen voor inspirerende doeleinden (per e-mail of telefonisch). Als u zich hiervoor heeft aangemeld, sturen wij u de nieuwsbrief, de actiemail en/of inspiratiemail. Om Dopper via e-mail te benaderen voor marketingdoeleinden, vraagt Dopper altijd uw voorafgaande toestemming, tenzij het gaat om aanbiedingen over vergelijkbare producten die u hebt besteld. U hebt altijd de mogelijkheid om u af te melden voor mailings. Deze Verwerking van Persoonsgegevens is gebaseerd op toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG) of is noodzakelijk voor doeleinden van een legitiem belang nagestreefd door Dopper, namelijk om marketingactiviteiten uit te voeren (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

1.d. Klantenservice: Als u gebruik maakt van de klantenservice, worden uw Persoonsgegevens gebruikt om u klantenservice te bieden. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een Contract (artikel 6 lid 1 lid b AVG), of is noodzakelijk voor doeleinden van een legitiem belang nagestreefd door Dopper, namelijk om haar normale activiteiten uit te voeren (artikel 6 lid 1 lid f AVG).

1.e. Sollicitatie: Als u solliciteert naar een baan via onze Website, kunnen wij uw Persoonsgegevens gebruiken om uw sollicitatie af te handelen. Deze Verwerking van uw Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de doeleinden van een legitiem belang dat Dopper nastreeft, namelijk het inhuren van mensen om voor Dopper te werken (artikel 6 lid 1 sub f AVG).

4.2 Indien Dopper van plan is de Persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat de Persoonsgegevens zijn verzameld, zal Dopper u informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie voorafgaand aan die verdere verwerking.

Artikel 5. OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN

5.1 Dopper kan Persoonsgegevens aan haar partners verstrekken voor de uitvoering van een Contract met u.

5.2 Dopper deelt Persoonsgegevens met de volgende entiteiten:

2.a. Hoofdfabriek B.V. (softwareleverancier);

2.b. Ayden B.V. (online betaalplatform);

2.c. Google Analytics (zie artikel). Dopper gebruikt alleen cookies van derden om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te verbeteren. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze Website gebruikt en hoe u zich verplaatst. Ze houden bijvoorbeeld bij welke pagina's het meest worden bezocht, internetprotocol (IP)-adres, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzings-/exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en clickstreamgegevens. Wanneer u onze Website bezoekt, wordt er een banner weergegeven die u informeert welke cookies worden geïnstalleerd als u doorgaat met browsen op onze Website. Als u op de banner op “Ik ga akkoord” klikt, geeft u toestemming om Google Analytics te gebruiken. De verzamelde en verwerkte gegevens vervallen na het einde van de browsersessie en na twee jaar na het instellen/bijwerken. Om u af te melden voor het volgen door Google Analytics-cookies op alle websites die u bezoekt, gaat u naar https://tools.google.com/dlpag... Deelt alleen Persoonsgegevens van Websitebezoekers met derden na met deze derden contracten te hebben gesloten over de verwerking van Persoonsgegevens. Op deze manier zorgt Dopper ervoor dat Verwerkers passende technische maatregelen nemen, de Persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en de rechten van Websitebezoekers waarborgen.

2.d. Hubspot: Dopper gebruikt Hubspot als hun CRM systeem voor Marketing, Sales en Klantenservice activiteiten. Voor meer informatie over de verwerking van gegevens door Hubspot kun je hun privacybeleid lezen.

2.e. Typeform: Dopper gebruikt Typeform om hun contactverzoeken af ​​te handelen, de community te betrekken en hun gegevens te verrijken. Voor meer gedetailleerde informatie over de omgang met gegevens door Typeform kunt u hun privacybeleid lezen.

2.f. Hotjar: Dopper gebruikt Hotjar als platform voor digitale ervaringsinzichten dat visuele gedragsinzichten en directe feedback biedt. Voor meer gedetailleerde informatie over de omgang met gegevens door Hotjar kunt u hun privacybeleid lezen.

Artikel 6. BEVEILIGING

6.1 Dopper neemt passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen en misbruik, verlies of wijziging ervan te voorkomen.

6.2 Dopper slaat uw Persoonsgegevens op servers in en buiten Europa op, inclusief in de VS. Indien en voor zover Dopper Persoonsgegevens opslaat bij partijen in landen die geen adequaat beschermingsniveau hebben, zal zij met deze partijen de door de Europese Commissie vastgestelde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming overeenkomen. Een kopie van de overeengekomen standaardbepalingen kan door de Websitebezoeker of Klant worden opgevraagd via de klantenservice van Dopper (e-mailadres: service@dopper.nl of telefoonnummer: +31 (0) 23 7370 445).

Artikel 7. OPSLAGPERIODES

7.1 Dopper slaat de Persoonsgegevens van Websitebezoekers niet langer op dan strikt noodzakelijk is met betrekking tot de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Behalve wanneer er een wettelijke bewaartermijn is;

1.a. IP-adressen van Websitebezoekers worden 1 maand bewaard;

1.b. E-mailadres, gebruikersnamen en wachtwoorden worden bewaard gedurende 6 maanden nadat de diensten zijn geleverd;

1.c. Betalingsgegevens worden 10 maanden nadat de diensten zijn verleend bewaard;

7.2 U kunt Dopper verzoeken om de Persoonsgegevens eerder te wissen. Als de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor Dopper de Persoonsgegevens heeft verzameld of anderszins verwerkt, zal Dopper de Persoonsgegevens wissen.

Artikel 8. Cookies
Laatst bijgewerkt: 15-11-2022

8.1 Dopper gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de Website goed functioneert.

8.2 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de Websitebezoeker. Dopper gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden.

2.a. Noodzakelijke cookies: cookies die nodig zijn om de Website goed te laten functioneren, inclusief cookies die nodig zijn om een account aan te maken;

Hubspot - __cf_bm

Myfonts.net - __cf_bm

Linkedin.com
- bscookie / li_gc

Youtube.com
- CONSENT

cms.dopper.com -
CRAFT_CSRF_TOKEN

doubleclick.net -
test_cookie

Dopper.com -
ZD-suid

2.b. Statistische cookies: cookies die ervoor zorgen dat inzicht kan worden verkregen in hoe Websitebezoekers (delen van) de Website gebruiken, zodat Dopper de Website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk laten passen bij wat Websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. Dopper gebruikt de gegevens die met deze cookies worden verkregen niet om het gebruik van de Website op individueel niveau te bestuderen, maar alleen op geaggregeerd niveau.

dopper.com - _hssc / _hssrc / _hstc / _clck / _clsk / _cltk / _ga / _ga_# / _gat / _gid / _hjAbsoluteSessionInProgress / _hjFirstSeen / _hjIncludedInPageviewSample / _hjIncludedInSessionSample / _hjRecordingLastActivity / _hjSession_# / _hjSessionUser_# / _tt_enable_cookie / hjViewportId / hubspotutk / ZD-buid

linkedin.com -AnalyticsSyncHistory

c.clarity.ms -
c.gif

clarity.ms -
CLID

youtube.com -
yt-player-headers-readable

2.c. Marketing cookies: Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

hubspot.com - __ptq.gif

dopper.com - _gcl_au/ _hjRecordingEnabled / _pin_unauth / _ttp / _uetsid / _uetsid / _uetsid_exp / _uetvid / _uetvid / _uetvid_exp / tt_appInfo / tt_pixel_session_index / tt_sessionId

pinterest.com - _pinterest_ct_ua / v3

tiktok.com -
_ttp

google.com
- ads/ga-audiences / pagead/1p-conversion/# / pagead/1p-user-list/#

c.clarity.ms -
ANONCHK / SM

linkedin.com -
bcookie / UserMatchHistory

doubleclick.net -
IDE / pagead/viewthroughconversion/817034224 / pagead/viewthroughconversion/962985656

bing.com - MUID / SRM_B

clarity.ms - MUID

youtube.com -
pagead/viewthroughconversion/962985656 / VISITOR_INFO1_LIVE / YSC / ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY / yt-remote-cast-available / yt-remote-cast-installed / yt-remote-connected-devices / yt-remote-device-id / yt-remote-fast-check-period / yt-remote-session-app / yt-remote-session-nam

2.d. Voorkeurscookies:

ads.linkedin.com - lang

linkedin.com -
lang / lidc

dopper.com -
ZD-store

8.3 Dopper gebruikt cookies van derden alleen om de kwaliteit en effectiviteit van de Website te verbeteren. Het maakt bijvoorbeeld gebruik van Google Analytics. Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze Website gebruikt en hoe u zich erop beweegt. Deze houden bijvoorbeeld bij welke pagina's het meest worden bezocht, internetprotocol (IP)-adres, browsertype, internetprovider (ISP), verwijzings-/exitpagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel en clickstreamgegevens. Wanneer u onze Website bezoekt, wordt er een banner weergegeven die u informeert welke cookies worden geïnstalleerd als u doorgaat met browsen op onze Website. Als u op de banner op “Ik ga akkoord” klikt, geeft u toestemming om Google Analytics te gebruiken. De verzamelde en verwerkte gegevens vervallen na het einde van de browsersessie en na twee jaar na het instellen/bijwerken. Om niet meer door Google Analytics-cookies gevolgd te worden op alle websites die u bezoekt, gaat u naar https://tools.google.com/dlpag... browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. De Websitebezoeker kan de browser instellen om cookies uit te schakelen of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en diensten van zowel Dopper als andere websites niet goed functioneren als cookies zijn uitgeschakeld.

Artikel 9. Sociale media

Dopper maakt gebruik van plug-ins om verbinding te maken met verschillende socialemediaplatforms. Door in te loggen op hun socialemedia-account via deze plug-in, kunnen bezoekers van de website producten leuk vinden en met anderen delen. Dopper zal geen toegang hebben tot het socialemedia-account, noch tot de Persoonsgegevens op de sociale media van de Websitebezoeker.

Artikel 10. Reikwijdte van uw verplichtingen om gegevens te verstrekken

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u deze informatie echter niet verstrekt, kunnen we onze Website niet aan u beschikbaar stellen, uw vragen beantwoorden en een contract met u aangaan. Persoonsgegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben voor de bovengenoemde verwerkingsdoeleinden worden gemarkeerd als verplichte informatie met een “*” of een ander symbool.

Artikel 11. UW RECHTEN

11.1 U kunt Dopper te allen tijde verzoeken om uw Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te rectificeren, aan te vullen, te verwijderen of te beperken als deze feitelijk onjuist of onvolledig zijn of als ze in strijd met een wettelijke verplichting worden verwerkt. Voor zover de gegevensverwerking is gebaseerd op toestemming (zie hierboven), hebt u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken.

11.2 U kunt Dopper verzoeken om de Persoonsgegevens die u aan Dopper hebt verstrekt in een gestructureerde en veelgebruikte vorm te verkrijgen, zodat u de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kunt overdragen. U hebt hier slechts recht op voor zover de verwerking is gebaseerd op toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a AVG of artikel 9 lid 2 sub a AVG of indien het gaat om een verwerking die is gebaseerd op de uitvoering van een Opdracht als bedoeld in artikel 6 lid 1 sub b AVG en de verwerking geautomatiseerd wordt uitgevoerd.

11.3 Als u gebruik wilt maken van een van de in dit artikel genoemde rechten, kunt u dit opvragen bij de klantenservice van Dopper:

Adres:

Dopper B.V.
Gonnetstraat 26
2011 KA, Haarlem
Nederland

E-mailadres:Service@dopper.com
Telefoonnummer:+31 (0) 23 7370 445

11.4 Dopper zal u onmiddellijk en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over het vervolg dat aan het verzoek is gegeven. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken kan deze periode met nog eens twee maanden worden verlengd. Dopper zal u binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen van een dergelijke verlenging.

11.5 Als uw verzoeken duidelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege het herhaalde karakter, zal Dopper u een redelijke vergoeding in rekening brengen of weigeren om aan het verzoek te voldoen.

Artikel 12. RECHT OM BEZWAAR TE MAKEN

U hebt het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. Voor zover de verwerking van uw Persoonsgegevens plaatsvindt voor direct marketingdoeleinden, zal Dopper uw verzoek altijd honoreren. Voor verwerking voor andere doeleinden zal Dopper ook stoppen met de verwerking, tenzij zij dwingende legitieme gronden voor de Verwerking heeft die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wegens gronden die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Artikel 13. AUTORITEIT VOOR GEGEVENSBESCHERMING

U hebt het recht om te allen tijde een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de EU-lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt, of om een vermeende inbreuk op de AVG te melden.

Artikel 14. Geautomatiseerde BESLUITVORMING/PROFILERING

We gebruiken geen geautomatiseerde besluitvorming of profilering (een geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).

Artikel 15. DIVERSEN

15.1 Dopper heeft te allen tijde het recht om uw account zonder voorafgaande kennisgeving te verwijderen. In een dergelijk geval is Dopper geen vergoeding verschuldigd aan de Klant als gevolg van de beëindiging van de account.

15.2 Dopper behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid regelmatig te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om de toepasselijke voorwaarden regelmatig opnieuw te bekijken. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

15.3 Indien een bepaling uit dit Privacybeleid in strijd is met de wet, zal deze worden vervangen door een bepaling van dezelfde strekking die de oorspronkelijke intentie van de bepaling weerspiegelt, dit alles voor zover wettelijk toegestaan. In dat geval blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.