Header Returns Warranty

Herroeping, 
Retour 
en 
garantie

Herroeping / retourneren


Niet tevreden met je product?

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Hoe herroepingsrecht uitoefenen?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Het makkelijkste is om het Europese modelformulier voor herroeping in te vullen, te printen en aan ons op te sturen, Maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van je beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van uw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen we je voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening.

Ons retouradres is

Dopper
p/a MEO Haarlem
Oudeweg 115
2031 CC Haarlem

Let op: het product mag niet zijn gebruikt en moet worden geretourneerd in de zo oorspronkelijk mogelijke staat waarin dit is ontvangen. Gebruik voor het retourneren bij voorkeur de originele verpakking om schade tijdens de verzending te voorkomen.

Natuurlijk begrijpen we dat je het product uit de verpakking haalt om te kijken of het voldoet aan je verwachtingen. Ontstaat er onnodige schade aan het product, dan kunnen wij deze waardevermindering bij je in rekening brengen. Dat geldt ook voor een ongefrankeerde retourzending. Ook die kosten kunnen wij bij u in rekening brengen. Als we kosten in rekening brengen betekent dit dat je je oorspronkelijke aankoopbedrag niet volledig van ons teruggestort krijgt.

Let op: Gepersonaliseerde flessen kunnen niet worden geretourneerd.

Garantie op Dopper producten


De liefde tussen jou en je Dopper product is voor het leven, maar er kan altijd wat gebeuren. Natuurlijk wil je weten wat je rechten zijn in zo'n geval. Voor alle artikelen die je bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Wij hanteren een ruimhartig garantiebeleid: je hebt 5 jaar garantie bij normaal gebruik van je Dopper product.

Met 'normaal gebruik' bedoelen wij:

 • Je gebruikt je Dopper fles alleen voor plat water. Misschien drink je wijn, frisdrank of vruchtensap alsof het water is. Maar gebruik je Dopper fles niet voor deze dranken om blijvende geurtjes en vlekken te voorkomen. Check bij twijfel dit overzicht.
 • Je wast je Dopper fles regelmatig met de hand of in de vaatwasser (niet hoger dan 65 °C). We zijn tenslotte allemaal gebaat bij een beetje TLC.
 • Je droogt je Dopper fles na gebruik grondig af en bergt hem altijd op met de beker en dop eraf op een plek waar deze kan luchten. Bacteriën houden namelijk van afgesloten ruimtes, maar jij waarschijnlijk niet van bacteriën. In het Help Center vind je nog meer tips schoonmaak- en onderhoudstips.

Spelregels

 • Je kunt een beroep op onze garantie doen als je kunt aantonen dat je Dopper product niet ouder is dan 5 jaar. Dit kun je met je aankoopbewijs aantonen (tip: maak gelijk na aanschaf een foto van je aankoopbewijs of sla een orderbevestiging op). Natuurlijk zul je ons wel moeten laten zien wat er kapot is. Je kunt dit via een foto of filmpje aan ons laten zien.
 • De garantietermijn geldt alleen voor de landen waar Dopper via haar webshop producten naar verstuurd. Dat zijn de volgende landen: België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië en Zweden.
 • Wat valt onder de garantie? Defect veroorzaakt door ontwerp-, montage- of materiaalfouten. Dopper behoudt zich het recht voor om bij twijfel het product op te vragen.
 • Wat valt niet onder de garantie? Normale slijtage als gevolg van gebruik van het product (o.a. verkleuring, krassen). Schade die de functie van het product niet aantast (bijv. deuken) en schade door oneigenlijk gebruik.
 • Waar bestaat de garantie uit? Dopper staat net als jij voor duurzaamheid. We zijn er erg trots op dat al onze onderdelen kunnen worden vervangen. Is er dus iets mis met je Dopper product dan zullen we tijdens de garantietermijn alleen het kapotte onderdeel gratis vervangen. We sturen het onderdeel naar je op. De verzendkosten zijn voor onze rekening. Het vervangende product of onderdeel geeft trouwens geen recht op verlenging van je garantieperiode.
 • Het kan zijn dat een onderdeel niet meer vervangen kan worden. Dan zorgen we voor een alternatief dat in de buurt van het originele onderdeel komt.
 • We behouden ons het recht voor om ons garantiebeleid op enig moment te wijzigen.
 • De door ons aangeboden garantie doet geen afbreuk aan je wettelijke garantie

Probleem? Neem contact op met ons Service team

Heb je jouw Dopper product via een officieel Dopper verkooppunt gekocht dan kun je bij een probleem met het product ook contact opnemen met dit verkooppunt. Maar je kunt bij vragen of onduidelijkheden (ook buiten de garantietermijn) altijd contact met onze serviceafdeling opnemen via het Help Center. Wij kunnen zieke Dopper producten in een mum van tijd weer oplappen met de juiste behandeling.

Klachten?

Heb je een klacht over onze producten of onze service, dan kun je contact met ons opnemen via info@dopper.com. U krijgt van ons binnen 14 dagen na ontvangst van uw klacht een inhoudelijke reactie. Mocht u het niet eens zijn met de oplossing of komen we er samen niet uit? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform.