Waar komt mijn drinkwater vandaan?

 

Je draait de kraan open en het is er: zuiver drinkwater. Waar komt dat fijne schone water dat je in Nederland dagelijks gedachteloos tapt eigenlijk vandaan?

Grondwater

Tweederde van het Nederlandse kraanwater halen we uit grondwater. Waterleidingbedrijven winnen ons drinkwater uit de bovenste grondlagen, op zo’n vijftig tot honderd meter diepte. Dat grondwater bestaat voor een groot deel uit regenwater dat diep tot de bodem is doorgedrongen. Een natuurlijk proces van waterzuivering zorgt ervoor dat het water in de grond wordt gereinigd, na zes tot tien weken bevat het al geen levende organismen meer. Na zo’n tien tot honderd jaar onder het aardoppervlak te hebben vertoefd, wordt het grondwater omhoog gepompt door het waterleidingbedrijf. Eenmaal boven is het nog niet helemaal geschikt voor consumptie, want het water is zuurstofarm en bevat onder meer koolstofdioxide. Door beluchting en filtratie krijgt het water uiteindelijk de juiste samenstelling.  

Lekker slokje Maas

Je Dopperflesje vullen met een plens water uit de Rijn of de Maas? Je peinst er niet over. Toch is dit waar we het resterende deel van ons kraanwater vandaan halen. Beide rivieren leveren ongeveer de helft van dit eenderde deel. Natuurlijk gaat er wel een heel zuiveringsproces aan vooraf voordat het rivierwater bij jou uit de kraan komt.

Glas cholera

In Nederland werd het eerste glas kraanwater in 1853 genuttigd, in dat jaar werd in Amsterdam het eerste leidingnetwerk in gebruik genomen. Tot dat moment haalden we ons water uit putten en bronnen en tapten we behalve water ook infectieziekten als tyfus en cholera in ons glas. Inmiddels vinden we schoon water uit de kraan in Nederland heel vanzelfsprekend, maar dat is het voor heel veel wereldburgers nog steeds niet. Maar liefst 663 miljoen mensen hebben geen toegang tot schoon drinkwater, volgens Unicef is dit zo’n elf procent van de wereldbevolking. Door klimaatverandering en toenemende droogte, dreigt het watertekort alleen maar toe te nemen.  Eén van de landen waar schoon drinkwater een schaars goedje is, is Nepal. Jaarlijks sterven zo’n tienduizend kinderen onder de vijf jaar aan watergerelateerde ziekten terwijl Nepal één van de grootste zoetwatervoorraden ter wereld heeft. Omdat schoon drinkwater een voorwaarde is om gebotteld water te vervangen voor een duurzaam alternatief, investeert Dopper Foundation een deel van de netto verkoopomzet in waterprojecten in Nepal. Wanneer jij een Dopper koopt, draag je bij aan deze projecten. Da’s nog eens lekker drinken.

 

Deel op