Recordbedrag voor Nepal

Tijdens een officieel cheque-momentje op Wereldwaterdag heeft Merijn Everaarts het recordbedrag onthuld dat Dopper dit jaar schenkt aan Simavi. Dit bedrag, berekend over de omzet van 2015, bevat wel héél veel cijfertjes, gelukkig vooral voor de komma: € 165.379,92. Harma Smit van Simavi viel zowat van haar stoel bij het zien van de cheque: ‘Wat! Een groei van 50% ten opzichte van 2014? Ongelofelijk! Wat een mooi resultaat voor de inwoners in Ghorka en Baglung in Nepal, waar we gezamenlijk werken’.

Drinkwater, wc’s en beter hygiëne

Vanaf het moment dat in 2010 de eerste Doppers over de toonbank rolden, werkt Dopper samen met Simavi en haar lokale partner NEWAH aan het programma ‘drinkwater, wc’s en betere hygiëne’ in Nepal. Eerst in het zuidelijk gelegen Ruphendi, tegenwoordig in de districten Gorkha en Baglung. Dat is hard nodig, want meer dan de helft van de bevolking in Nepal heeft geen toegang tot veilig drinkwater, een toilet of hygiëne. Jaarlijks sterven 10.000 kinderen onder de vijf jaar als gevolg van diarree en andere vervuild water gerelateerde ziekten. In 85% van de gevallen is dit te wijten aan het gebrek aan veilig drinkwater en sanitatie in Nepal. De bestrijding van deze ziekten is ook essentieel voor de armoedebestrijding. Harma: ‘Gezondheid is een eerste voorwaarde om uit armoede te komen. Alleen als mensen gezond zijn, kunnen kinderen naar school en kunnen volwassenen werken en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij.’’

De resultaten

Door samen te werken met lokale comités, gezondheidswerkers, scholen en overheden willen Dopper en Simavi de situatie in Nepal structureel veranderen. Die benadering werpt z’n vruchten af! Dankzij de installatie van 473 waterpunten en 2674 latrines hebben 11.889 mensen betere toegang gekregen tot drinkwater en 19.992 tot sanitaire voorzieningen. Op 9 scholen hebben in totaal 2.875 studenten en leraren toegang gekregen tot schoon drinkwater, toiletten en hygiënetraining. Bovendien zijn er ook gedragsveranderingen bewerkstelligd. Zo zegt nu 92% van de ondervraagden de handen te wassen voor het koken, in tegenstelling tot de 11% aan het begin van het programma. Eerder waste 59% zijn of haar handen na een toiletbezoek, nu is dat 100%.

Koffiedik kijken

Het bedrag van € 165.379,92 komt bovenop de € 268.977 die van 2010 tot 2014 is geschonken door de Dopper Foundation. Dit bedrag zal tevens worden geïnvesteerd in water- en sanitatieprojecten in Nepal. Er wordt al uitgekeken naar nieuwe focusgebieden om een 3- jarig programma te starten.  ‘Want’, legt Harma uit, ‘Om echt een verschil te kunnen maken en gedragsverandering te realiseren, is de minimale periode van 3 jaar nodig.’ Voorlopig lijkt er nog genoeg werk aan de wereld, want zo’n 750 miljoen mensen hebben nog steeds geen toegang tot veilig drinkwater en jaarlijks sterven er 760.000 kinderen aan vervuild water gerelateerde ziekten.

Namens Simavi, NEWAH, de inwoners van Ghorka, Baglung en onszelf: bedankt dat jij – met de aankoop van je Dopper – de projecten in Nepal mogelijk maakt!  

Deel op