Cradle to Cradle

Onze Perfect Paradise collectie is onderscheiden met een zilveren Cradle2Cradle certificaat.  Dit bevestigt dat de Dopper als eerste waterfles verantwoord en duurzaam wordt geproduceerd, en bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu.

De kern van het Cradle to Cradle principe is dat alle gebruikte materialen aan het eind van de levensduur van een product nuttig kunnen worden ingezet voor hetzelfde of een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn.

Gedurende het Cradle to Cradle certificeringsproces wordt gecontroleerd op materiaal (gezondheid en herbruikbaarheid), het gebruik van duurzame energie tijdens het productieproces, verantwoord watergebruik en de bijdrage aan sociale rechtvaardigheid.

De Cradle to Cradle Product Standaard omvat tevens een continu verbeterprogramma, waarbij organisaties een passende strategie voor de toekomst ontwikkelen. Iedere twee jaar wordt het proces bij hercertificering geëvalueerd.

De Dopper is Cradle to Cradle gecertificeerd omdat:

  • Er geen giftige of verboden stoffen (zoals Bisfenol A) gebruikt worden in de fles;
  • De thermoplasten waarvan de fles is gemaakt, 100% recyclebaar zijn;
  • De Dopper klimaatneutraal wordt geproduceerd, waarbij verantwoord wordt omgegaan met water en energie;
  • Oude Doppers kunnen worden ingeleverd bij Dopper of bij speciale plastic recyclepunten;
  • De fles een grote bijdrage levert aan het terugdringen van het wereldwijde plastic probleem;
  • Via de Dopper Foundation een bijdrage wordt geleverd aan drinkwaterprojecten wereldwijd.

Dopper wil een voorbeeld zijn voor andere ondernemers en hen inspireren om ook impact te maken. Oprichter Merijn Everaarts: “Ik geloof dat ondernemen met als doel er rijk van worden niet meer bij de uitdagingen van onze huidige wereld past. De focus bij bedrijven moet liggen bij duurzame en sociale oplossingen voor producten en diensten. De Cradle to Cradle certificering van de Dopper past in ons doel om bij te dragen aan een betere wereld.”

Lees meer over de keurmerken van Dopper.

Deel op