Dopper Original eerste waterfles met Cradle to Cradle certificaat

Maandag 17 november 2014 – Tijdens het eerste officiële Cradle to Cradle congres in Duitsland werd, in bijzijn van Cradle to Cradle grondlegger Michael Braungart, officieel de certificering van de Dopper Original bekendgemaakt. Onmisbare partner in het certificeringsproces van Dopper was advies- en ingenieursbureau Tebodin, die in het kader van haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid de Cradle to Cradle certificering kosteloos heeft aangeboden. De Cradle to Cradle certificering bevestigt dat de Dopper Original als eerste waterfles verantwoord en duurzaam wordt geproduceerd, en bijdraagt aan het welzijn van mens en milieu.

De kern van het Cradle to Cradle principe is dat alle gebruikte materialen aan het eind van de levensduur van het ene product, nuttig kunnen worden ingezet voor hetzelfde of een ander product. Hierbij mag geen kwaliteitsverlies optreden en alle restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieuneutraal zijn. Gedurende het Cradle to Cradle certificeringsproces wordt gecontroleerd op materiaal (gezondheid en herbruikbaarheid), het gebruik van duurzame energie tijdens het productieproces, verantwoord watergebruik en de bijdrage aan sociale rechtvaardigheid. De Cradle to Cradle Product Standaard omvat tevens een continu verbeterprogramma, waarbij organisaties een passende strategie voor de toekomst ontwikkelen. Iedere twee jaar wordt het proces bij hercertificering geëvalueerd.

De Dopper Original is Cradle to Cradle gecertificeerd omdat:

  • Er geen giftige of verboden stoffen (zoals Bisfenol A) gebruikt worden in de fles;
  • De thermoplasten waarvan de fles is gemaakt, 100% recyclebaar zijn;
  • De Dopper klimaatneutraal wordt geproduceerd, waarbij verantwoord wordt omgegaan met water en energie;
  • Oude Doppers kunnen worden ingeleverd bij Dopper of bij speciale plastic recyclepunten;
  • De fles een grote bijdrage levert aan het terugdringen van het wereldwijde plastic probleem;
  • Via de Dopper Foundation een bijdrage wordt geleverd aan drinkwaterprojecten wereldwijd.

Dopper wil een voorbeeld zijn voor andere ondernemers en hen inspireren om ook impact te maken. Oprichter Merijn Everaarts: “Ik geloof dat ondernemen met als doel er rijk van worden niet meer bij de uitdagingen van onze huidige wereld past. De focus bij bedrijven moet liggen bij duurzame en sociale oplossingen voor producten en diensten. De Cradle to Cradle certificering van de Dopper Original past in ons doel om bij te dragen aan een betere wereld.”

Tebodin heeft in het kader van haar eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid de Cradle to Cradle certificering kosteloos aangeboden. Mariska van Dalen, senior consultant duurzaamheid bij Tebodin over Cradle to Cradle en Dopper: “Door het Cradle to Cradle productprogramma is de hele productieketen van Dopper in beeld gebracht. Zo hebben o.a. Sabic, Styrolution en producent VDL Wientjes ervoor gezorgd dat de materialen en de productiewijze getoetst kon worden aan de productstandaard.”

Over Dopper

Dopper wil in een wereld leven waar mensen zich bewust zijn van het milieu, waar we actief de hoeveelheid single-use plastic afval verkleinen en waar iedereen, dicht bij huis en ver weg, toegang heeft tot veilig drinkwater. Het vele gebruik van petflessen wereldwijd veroorzaakt een enorme afvalstroom in de oceanen, de zogenaamde ‘plastic soep’. Met de herbruikbare design waterflessen van hoogwaardig kunststof en staal, draagt Dopper bij aan de vermindering van deze milieuproblematiek. Daarnaast stimuleert Dopper het gebruik van kraanwater als goedkoop en minder milieubelastend alternatief voor mineraalwater. Dopper is officieel gecertificeerd als ‘B Corp’ (Benefit Corporation) en behoort nu tot de mondiale beweging van wereldverbeteraars. Daarnaast is de Dopper Original een Cradle to Cradle gecertificeerd design.

De Dopper Foundation bestaat sinds 2013 en – gefinancierd door 5 % van de netto verkoopomzet van Dopper, sponsoring en donaties – financiert water- en sanitatie projecten wereldwijd, onder meer in Nepal in samenwerking met Simavi. Tevens ontwikkelt de Foundation via haar Dopper Water & Waste Academy educatieve programma’s in landen waar kraanwater al een gemeenschappelijk goed is.

Over Tebodin

Tebodin B.V. is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau, onderdeel van de internationale engineering en service onderneming Bilfinger SE. Het bureau heeft een partnerschap met het Cradle to Cradle Product Innovation Instituut en is geautoriseerd om Cradle to Cradle productcertificering uit te voeren. Tebodin is ervan overtuigd dat met het Cradle to Cradle concept er niet gekozen hoeft te worden tussen economische of ecologische vooruitgang. Om dit te verwezenlijken dienen producten, processen, gebouwen en omgeving intelligenter ontworpen te worden, en dit is precies waar de expertise van Tebodin ligt.

Het bureau biedt onafhankelijke diensten aan haar klanten over de hele wereld op basis van de kennis en ervaring van 4.900 werknemers in de volgende markten: industrie, gezondheid & voeding, olie & gas, chemie, infrastructuur, vastgoed, energie en milieu. Tebodin heeft een netwerk van kantoren verspreid over West-Europa, Centraal-Europa en Oost-Europa, het Midden-Oosten, Azië en Afrika.