Water en afval in Nepal

Dopper Foundation wil investeren in verandering: in oplossingen voor de plastic problematiek die verder gaan dan de waterfles. Omdat schoon drinkwater een randvoorwaarde is om gebotteld water te vervangen voor een duurzaam alternatief, investeren we ook in water en afvalprojecten in Nepal.

Over Nepal

Nepal herbergt in haar woeste bergtoppen de op één na grootste zoetwatervoorraad ter wereld. Het is dan ook ironisch dat juist in dit land meer dan de helft van de bevolking geen toegang heeft tot veilig drinkwater. Gletsjerwater stroomt vanaf grote hoogte naar beneden maar bereikt lang niet alle Nepalezen en wordt bovendien vervuild door afvalstort. Hierdoor sterven jaarlijks 10.000 kinderen onder de vijf jaar aan watergerelateerde ziektes. What’s more? Dagelijks verlaten maar liefst 2000 Nepalezen het land, op zoek naar werk. Want Nepal is – na Afghanistan – het armste land van Azië. Zo beschouwd lijkt Nepal misschien een nachtmerrie, maar wij zien Nepal juist als het land van de onbegrensde dromen. Want waar problemen zijn, staan lokale Changemakers op om die om te zetten in kansen. En in die pioniers wil Dopper Foundation investeren.

Water en sanitatie

Vanaf het moment dat de eerste waterfles over de toonbank rolde, doneert Dopper geld aan de waterprojecten van Simavi in Nepal. Eerst in het zuidelijk gelegen Ruphendi, vervolgens in de districten Gorkha en Baglung. Met de installatie van 473 waterpunten en 2674 toiletten hebben hier 11.889 mensen betere toegang gekregen tot drinkwater en 19.992 tot sanitaire voorzieningen. In januari 2017 zijn we een nieuw project gestart met lokale partner Sebac in het lekkerbekkende Sindhupalchowk en Dolkha. Het doel is om hier in de komende drie jaar tenminste 10.000 mensen toegang te geven tot schoon drinkwater.

Nepal stories

Met een groeiende omzet, is ook het bedrag dat – via de Foundation – wordt geïnvesteerd in Nepal gegroeid. Tot wel €165.379,92 over 2015.  De hoogste tijd om Nepal van de hoogste berg tot aan het diepste dal te leren kennen. Met daarbij natuurlijk de focus op schoon drinkwater en plastic afval. Om de uitdagingen van Nepal inzichtelijk te maken én te laten zien welke oplossingen er al worden geboden door lokale Changemakers, gaat een bont gezelschap van verhalenvertellers op reis naar dit land. Een fotograaf, filmmaker, schrijfster en muzikant zullen hun onderzoek beginnen aan de basis: aan de voet van de berg én het probleem in Kathmandu. Langs de bergkammen van de Himalaya volgen zij de rivier, op zoek naar de bron van waaruit dromen ontspruiten. Onderweg ontmoeten ze Nepalezen, mannen en vrouwen die de uitdagingen van Nepal invoelbaar maken. Lees hier over hun reis. 

Deel op