Dopper Academy

Dopper is een Social Enterprise; we willen niet alleen de beste zijn van de wereld maar ook voor de wereld. We willen globaal impact maken door onze kennis over plastic zwerfafval en veilig drinkwater te delen en door te geven aan de denkers en doeners van de toekomst. Dit doen we met de educatieve programma’s van de Dopper Academy.

360 graden

De Dopper Academy wil kennis overdragen, maar ook kennis vergaren. Want juist kinderen, jongeren en studenten durven ambitieus te zijn en out of the box te denken, essentieel om tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. We vinden het belangrijk om ons niet blind te staren op één leeftijdscategorie, daarom maken we onze educatieve programma’s geschikt voor alle leeftijden. In maart zullen we beginnen met gastlessen op het basisonderwijs, vanaf april maken we de stap naar het middelbaar onderwijs. Verderop in het jaar zullen we ons richten op studenten.

Gastlessen basisonderwijs

‘Plastic soep, is dat die vieze soep die mama altijd maakt na het voetballen op zaterdag?’ De problematiek van de plastic soep dringt niet altijd door bij kinderen; als ze al weten dat het bestaat, is het vaak een ver-van-hun-bed-show. Terwijl de oplossing voor het probleem juist heel dichtbij ligt: bij de kinderen zelf! Dat willen we hen op een speelse manier laten ontdekken met gratis gastlessen op basisscholen. Deze lessen worden vanaf maart gegeven in samenwerking met de Plastic Soup Foundation. Kijk hier voor meer info.

Financiering

De educatieve programma’s van de Dopper Academy worden gefinancierd door de Dopper Foundation. Van de totale netto omzet gaat 5% naar deze Foundation, 2,5% hiervan wordt gereserveerd voor de academy.

 

Deel op