Terms Conditions Header

Algemene 
voorwaarden

van de Dopper Changemaker Challenge Junior

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Dopper Changemaker Challenge Junior 2020 en richten zich tot de deelnemers van de Dopper Changemaker Challenge Junior en hun wettelijke vertegenwoordigers.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
a. Op de relatie tussen Dopper en de deelnemer is het Nederlandse recht van toepassing. Uit dwingend recht kan iets anders volgen. In dat geval zal het dwingende recht zoveel mogelijk worden toegepast in overeenstemming met het doel en de intentie van deze algemene voorwaarden.
b. Geschillen tussen de deelnemer en Dopper worden alleen voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Dit geldt als de deelnemer de rechter inschakelt maar ook als Dopper dit doet.

Deelname

1. Kinderen in de leeftijd tussen 8 en 12 jaar - in de landen Nederland, België, Groot-Brittannië, Duitsland en Nepal - kunnen aan de Dopper Changemaker Challenge Junior deelnemen, op de volgende manier:

  1. Kinderen vormen zelf een groepje van minimaal 2 en maximaal 3 kinderen. Er geldt: maximaal één inzending per groepje en maximaal één deelname per persoon.
  2. Leraren geven één of meerdere klassen op voor deelname aan de Dopper Changemaker Challenge Junior.

2. Wie een inzending doet, geeft daarbij aan de gevraagde informatie naar waarheid te hebben ingevuld.

3. Alle kinderen die zich met een groepje hebben ingeschreven, hebben toestemming nodig van 1 wettelijke vertegenwoordiger om deel te nemen. Deze toestemming wordt door de wettelijke vertegenwoordiger gegeven via een activatielink in een registratie email.

4. Je kunt deelnemen tussen 13 januari 2020 en 17 oktober 2020.

5. Deelname is gratis.

6. Elk kind kan maximaal één inzending insturen.

7. Aan deelname aan de Dopper Changemaker Challenge Junior kunnen geen rechten worden ontleend.


Lesmateriaal

8. Het lesmateriaal van de Dopper Changemaker Challenge Junior is ontwikkeld volgens de ‘designathon methode’ en hierop rusten rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Designathon Works, de ontwikkelaar van de lesmethode.

9. Het lesmateriaal van de Dopper Changemaker Challenge Junior mag alleen ingezet worden voor deelname aan de Dopper Changemaker Challenge Junior en mag niet worden bewerkt of gebruikt worden voor andere toepassingen.

10. Mocht je ermee bekend worden dat het lesmateriaal voor andere doeleinden wordt gebruikt dan voor de Dopper Changemaker Challenge Junior, dan zal je dit meteen laten weten aan Dopper en/of Designathon Works.

11. Gebruik van het lesmateriaal en deelname aan de Dopper Changemaker Challenge Junior is op eigen risico. Indien een deelnemer schade oploopt door gebruik van het lesmateriaal of door deelname aan de Dopper Changemaker Challenge Junior dan zijn Dopper en/of Designathon Works daarvoor niet aansprakelijk.


Publicatie van de inzendingen

12. De inzendingen (schetsen) zijn en blijven eigendom van de deelnemers.

13. Inzendingen worden hier op de Dopper Changemaker Challenge Junior website gepubliceerd.

14. Deze publicatie gaat gepaard met teamnaam, namen van deelnemers, leeftijden (waar van toepassing) naam van deelnemende school en een korte beschrijving van de inzending.

15. Dopper behoudt zich het recht voor om een selectie van de inzendingen op de Dopper social media kanalen / eigen website te publiceren.

16. Met het deelnemen aan de Dopper Changemaker Challenge Junior stem je ermee in dat de inzending openbaar wordt gemaakt onder vermelding van de hiervoor genoemde gegevens.


De finale

17. De finalisten worden gekozen uit alle deelnemers die een inzending voor de wedstrijd hebben ingezonden.

18. Dopper kiest de finalisten, samen met een zorgvuldig samengestelde jury.

19. De leraren en ouders worden hierover per email geïnformeerd, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de finale.

20. Ook de leraren/ouders/wettelijke vertegenwoordigers van deelnemers die niet voor de finale zijn geselecteerd, ontvangen hierover per email bericht.

21. Over de selectie van de finalisten kan niet worden gecorrespondeerd.

22. De deadline voor finalisten om hun inzending in te sturen is 15 november.

23. De winnaar wordt op 20 november bekend gemaakt.

24. Gewonnen prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden ingewisseld tegen contanten.

Na de finale

25. Indien mogelijk worden de (winnende) inzendingen van de finalisten gekoppeld aan een instelling die de intentie heeft het idee een aantal stappen verder te brengen. Het idee blijft eigendom van de kinderen uit de winnende groep.

Privacy

26. Voor informatie over hoe Dopper omgaat met uw persoonsgegevens verwijzen wij naar ons privacybeleid. Dit beleid wordt 1 op 1 overgenomen voor de Dopper Changemaker Challenge Junior. In aanvulling daarop geldt het volgende:

  1. De persoonsgegevens (verkregen bij de inzending van deelnemers) mogen door Dopper gebruikt worden ten behoeve van communicatie over de Dopper Changemaker Challenge Junior en voor uitingen op internet en andere media over de challenge;
  2. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger;
  3. Indien de toestemming wordt ingetrokken leidt dat niet tot ongedaanmakingsverplichtingen voor verwerkingen die reeds op basis van de geldige toestemming hebben plaatsgevonden.
  4. Ook laat het intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking de overige onderdelen van deze afspraken onverlet.

Wat als de regels veranderen

27. Dopper mag de regels van de Dopper Changemaker Challenge Junior altijd veranderen.

28. Als je op de hoogte wilt blijven van de regels kun je daarom het beste af en toe op deze pagina kijken. Als er een grote wijziging is, dan zetten we dit bij de nieuwsitems.

Overig

29. Dopper behoudt zich het recht om deelnemers te diskwalificeren indien deze de algemene voorwaarden overtreden en/of naar eigen inzicht een onsportief karakter tonen ten opzichte van andere deelnemers.

30. Leraren en ouders/wettelijke vertegenwoordigers verklaren akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden wanneer zij of hun kinderen deelnemen aan de wedstrijd.

Vragen

31. Als je nog vragen en/of opmerkingen hebt, dan kun je contact opnemen met de redactie van deze site via de contactpagina.